2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
toppic

Sjöarna

På vår anläggning finns 3 st vackra fiskesjöar för put and take fiske Talltjärn, Orrmyrtjärn och Stortjärn. Fisk isättes inför varje uthyrningstillfälle och efter antalet besökare eller efter överenskommelse.

Vid varje sjö finns samlingsplatser, stugor, grillplatser och slogbodar.

Fisket sker i den sjö man bokar. Givetvis går det bra att boka flera sjöar.

Här finns vi

rightpic